Institutul de Istorie Socială „ProMemoria , este o asociație obștească , apolitică, nonprofit, ce urmăreşte beneficiul public, constituită prin libera manifestare a voinţei Fondatorilor.

Institutul de Istorie Socială ”ProMemoria” are drept scop cercetarea şi instruirea multe aspectuală a istoriei Neamului și a trecutului altor popoare prin realizarea următoarelor obiective:

  • Promovarea şi implementarea noilor metodologii de cercetare şi predare a ştiinţelor istorice;
  • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea proiectelor de nivel local/naţional și internațional în scopul dezvoltării potenţialului ştiinţifico-didactic în domeniul ştiinţelor istorice;
  • Organizarea de seminare, simpozioane, conferinţe, întruniri periodice cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate;
  • Desfăşurarea activităţilor editoriale şi instruirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor istorice;
  • Propagarea cunoștințelor istorice în mass-media republicană și de peste hotarele ei.
  • Acordarea asistentei profesionale în domeniu prin acces la informaţii, consultanţă şi training;
  • Crearea unei biblioteci specializate, accesibilă persoanelor cointeresate.