NOUTĂȚI ȘI EVENIMENTE

POSTER_25no2016c.jpg

Conferința științifică

MEMORIA VICTIMELOR REGIMULUI TOTALITAR-COMUNIST:

istorie, impact, responsabilitate

 25 noiembrie 2016

 Evenimentul științific este organizat în cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” și reflectă rezultatele activității științifice ale grupurilor de cercetare antrenate în realizarea proiectelor de ła Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul Național de istorie a Moldovei, Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul și Universitatea de Stat „Al. Russo” din Bălți. Cercetătorii implicați în Programul de stat sunt invitați să prezinte rezultatele și concluziile cercetărilor realizate în cadrul primilor doi ani de activitate.

În cadrul conferinței va avea loc prezentarea volumelor „Arhivele Memoriei”, publicația Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953”.


PROGRAMUL DE STAT

Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953)

Scopul programului: Recuperarea și cercetarea istorică a memoriei colective privind perioada de instaurare și constituire a regimului totalitar comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 (represiuni politice, foamete provocată, deportări și muncă forțată, colectivizare) prin colectarea și digitalizarea mărturiilor/interviurilor, valorificarea științifică, publicarea şi punerea în discuţie în mijloacele de informare în masă. Programul de stat editează seria de volume ARHIVELE MEMORIEI.

coperta_ARHIVELE MEMORIEI_vII.jpg

 * Institutul „ProMemoria” continuă să colecteze memoriile, mărturiile victimelor regimului totalitar-comunist în cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, desfășurat în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și invită pe cei interesați să se adreseze la tel. 022 594061 sau pe adresa de e-mail: inis@promemoria.md sau inis.promemoria@gmail.com . 

 

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALA “PROMEMORIA”

 Declaraţie de presă

 În preajma „Zilei victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei”, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” face un apel către autorităţile Republicii Moldova, partidele politice şi societatea civilă.

Astfel,

  • cinstind cu pietate memoria tuturor victimelor Războiului al Doilea Mondial şi exprimând recunoştinţă profundă tuturor persoanelor care şi-au adus contribuţia la victoria asupra nazismului;
  • conştientizând consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial în special asupra naţiunilor din estul Europei, pentru care sfârşitul acestuia a însemnat şi substituirea regimului totalitar nazist cu unul totalitar comunist;
  • subliniind importanţa păstrării cu sfinţenie a memoriei istorice şi înţelegerii acesteia ca parte componentă a istoriei europene;
  • asumându-ne importanţa recunoaşterii valorii simbolice a comemorărilor neangajate politic în procesul de reconciliere a societăţii.

Constatăm şi atragem atenţia asupra:

  • scindării societăţii şi aprofundării tensiunii între memoriile concurente, urmare a politicilor memoriei în cheia ideologiilor tributare perioadei Războiului Rece;
  • necesităţii detaşării de practicile politice tentate să readucă din trecut clişeele triumfalismului, grandomaniei, militarismului sovietic, iar în unele cazuri să determine nostalgie după imperiul sovietic, să reabiliteze clişeele şi miturile ideologiei totalitare;
  • inadmisibilităţii acţiunilor în masă care promovează simboluri străine istoriei şi culturii naţionale şi care pot provoca discursuri tensionate şi atitudini ostile. Istoria celui de-al Doilea Război Mondial, de fapt, conţine nu numai simboluri şi epizoade de glorie şi victorie, dar şi momente de incertitudine, durere, ambiguitate, oportunităţi istorice ratate etc; asumarea lor doar în ansamblu ar putea să ne cultive atitudinea de respect şi deschidere faţă de alte memorii;
  • imperativului de a readuce în spaţiul public din Republica Moldova dezideratele reconcilierii prin împărtăşirea experienţelor trăite şi promovarea dialogului dintre reprezentanţii diferitor comunităţi ale memoriei.

În acest context, un schimb sincer de opinii, în care trebuie să se regăsească toate comunităţile memoriei şi, mai important, să se audă şi să se respecte reciproc, ar fi un aport susbstanțial la democrațizarea societății și integrarea europeană a Republicii Moldova.

   

 

Salonul Internațional de Carte, Chișinău, 2013 

Revista ProMemoria

DIPLOMA "REVISTA ANULUI"

DIPLOMA1.jpg

 

6.07.2013

La 6 iulie 2013 s-au împlinit 64 de ani de la înfăptuirea celui de-al Doilea val al deportărilor din RSSM. Sovieticii au pregătit acest act criminal minuţios, asemenea unei ofensive militare, numind-o chiar Operaţiunea „Sud”. Conform statisticilor, au fost deportate forțat din RSSM în regiunile îndepărtate ale URSS circa 35 786 persoane, dintre care 11 889 copii,  14 033 femei și 9 864 bărbaţi.  

În pofida faptului că subiectul deportării din iulie 1949 a fost studiat, totuşi multe aspecte ale tragicului eveniment mai rămân încă neelucidate. Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (USM) a organizat Joi, 4 iulie 2013, în incinta Sălii de conferinţe a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova

Masa rotundă

DEPORTĂRILE DIN 5 SPRE 6 IULIE 1949 ÎN MEMORIA COLECTIVĂ:

TRAUMĂ, RESPONSABILITATE, VIITOR

Cu luări de cuvânt s-au înscris prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, preşedintele INIS „ProMemoria”, Anatol Corj, preşedintele Asociaţiei victimelor regimului comunist, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, INIS „ProMemoria”, dr. Gabriela Welch, La Trobe University, Melbourne, Australia, dr. Marius Tărâță, Institutul de Istorie, AȘM precum şi alţi istorici, oameni politici, supravieţuitori ai deportărilor.

            

10.03.2013

Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria”, USM

 in cooperare cu Biblioteca Nationala a Republicii Moldova organizeaza

pe data de 10 iunie 2013 

Sala Bibliotecii Nationale din Republica Moldova, blocul Carte rara, ora 15.00

lansarea cartii

DESTAINUIRI DE PE LUMEA CEALALTA,

autor: Veronica Parlea-Conovali 

Evenimentul este dedicat comemorarii primului val de deportari in RSS Moldoveneasca (12-13 iunie 1941)

27.05.2013

Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria” a organizat lansarea volumului The Deportations from the Neighbouring Chernivtsy Region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edinets Regions (Moldova) in 1949-1951 (Deportarile din regiunile vecine or. Cernauti (Ucraina) în anii 1944-1953 si raioanelor Briceni, Ocnita si Edinet (Moldova) în anii 1949-1951), semnat de Maryan Lopata (Ucraina), Andrey Mastyka (Belarus) si Marius Tarîta (Republica Moldova).

Cartea este rezultatul unui proiect international de cercetare, elaborat în cadrul Programului Geschichtswerkschtatt Europa, cu sustinerea Institutului pentru Istorie Aplicata (Frankfurt pe Oder) si EVZ Stiftung (Germania) si are drept scop studiul memoriei colective privind „deportarile” si “munca fortata” în raioanele din nordul Republicii Moldova si regiunea Cernauti (satele Lujeni, Toporauti, Buda, Mahala, Boian, Arbureni, Horbova, Malinesti, Dinauti si Dranita) în anii 1944-1953. Memoriile publicate ale victimelor regimului comunist sunt înso?ite de un sir de imagini selectate de autori pe parcursul cercetarii, lista si fotografiile persoanelor intervievate de autori, documente din Arhiva de Stat a regiunii Cernauti (Ucraina) si Arhiva Organizatiilor Social-Politice din Chisinau (Republica Moldova).

   Vezi detalii:

„Cercetarea memoriei perioadei sovietice trebuie facuta pentru memoria nenumaratelor victime anonime disparute în lagarele enkavediste”, interviu cu Ludmila Cojocaru de Ilie Gulca (Jurnal de Chisinau).

INIS „ProMemoria”: lansarea unei noi carti, Anatol Petrencu.

1 APRILIE, ZIUA NATIONALA DE CINSTIRE A MEMORIEI ROMÂNILOR VICTIME ALE MASACRELOR DE LA FÂNTÂNA ALBA SI DIN ALTE ZONE, ALE DEPORTARILOR, ALE FOAMETEI SI ALE ALTOR FORME DE REPRESIUNE ORGANIZATE DE REGIMUL TOTALITAR SOVIETIC ÎN TINUTUL HERTA, NORDUL BUCOVINEI SI ÎNTREAGA BASARABIE.

25.03.2013

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOZOFIE

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALA „PROMEMORIA”

BIBLIOTECA PUBLICA „ONISIFOR GHIBU”

 Conferinta stiintifico-practica, consacrata împlinirii a 95 de ani din ziua Unirii Basarabiei cu Patria-mama România

în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din Chisinau.

 

12.03.2013

MATERIALELE SEMINARULUI STIINTICO-PRACTIC AL MUZEULUI "MEMORIA NEAMULUI"

REPRESIUNEA STALINISTA: MODUL DE FUNCTIONARE. CAZUL FAMILIEI IACOB ZAVASTIN

 

13.02.2013

MATERIALELE SEMINARULUI STIINTICO-PRACTIC AL MUZEULUI "MEMORIA NEAMULUI"

REPRESIUNEA STALINISTA: MODUL DE FUNCTIONARE. CAZUL
FAMILIEI OGURTOV

21.01.2013

MATERIALELE SEMINARULUI STIINTICO-PRACTIC AL MUZEULUI "MEMORIA NEAMULUI"

Din ianuarie 2013 site-ul Institutului de Istorie Sociala "ProMemoria" va publica seria de materiale ale Seminarului stiintifico-practic al Muzeului "Memoria Neamului".

Astfel, aducem la cunostinta cititotului materialele interviului cu dl Boris Vasiliev realizat de prof. Anatol Petrencu.

Vezi textul...

Vezi alte evenimente