NOUTĂȚI ȘI EVENIMENTE

Institutul „ProMemoria” al Universității de Stat din Moldova în ajunul aniversării celui de-al doilea val de deportări din 5-6 iulie 1949 lansează al doilea volum al seriei

ROMÂNII ÎN GULAG:

memorii, mărturii, documente

editori: Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac

Coperta_vol II.jpg

Volumul prezintă un studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste în RSS Moldovenească (1940-41, 1944-1949, 1951). Politica de purificare a societății basarabene de tot ce era considerat românesc sau „dușman de clasă”, începută odată cu instaurarea regimului totalitar-comunist în anul 1940, s-a aplicat și asupra țărănimii, deportările din satele Basarabiei fiind doar un episod al sistemului represiv pus în practică de autoritățile sovietice. Mărturiile celor care au supraviețuit această epocă constituie o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de autorii volumului prin metodele istoriei orale.

Evenimentul este dedicat cinstirii memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.

Colecția de volume apare cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni în cadrul proiectului „Românii în Gulag: recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953)” și este distribuită gratis bibliotecilor școlare, raionale sau municipale.

* Institutul „ProMemoria” continuă să colecteze memoriile, mărturiile victimelor regimului totalitar-comunist în cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, desfășurat în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și invită pe cei interesați să se adreseze la tel. 022 594061 sau pe adresa de e-mail: inis@promemoria.md sau inis.promemoria@gmail.com . 

 

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALA “PROMEMORIA”

 Declaraţie de presă

 În preajma „Zilei victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei”, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” face un apel către autorităţile Republicii Moldova, partidele politice şi societatea civilă.

Astfel,

  • cinstind cu pietate memoria tuturor victimelor Războiului al Doilea Mondial şi exprimând recunoştinţă profundă tuturor persoanelor care şi-au adus contribuţia la victoria asupra nazismului;
  • conştientizând consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial în special asupra naţiunilor din estul Europei, pentru care sfârşitul acestuia a însemnat şi substituirea regimului totalitar nazist cu unul totalitar comunist;
  • subliniind importanţa păstrării cu sfinţenie a memoriei istorice şi înţelegerii acesteia ca parte componentă a istoriei europene;
  • asumându-ne importanţa recunoaşterii valorii simbolice a comemorărilor neangajate politic în procesul de reconciliere a societăţii.

Constatăm şi atragem atenţia asupra:

  • scindării societăţii şi aprofundării tensiunii între memoriile concurente, urmare a politicilor memoriei în cheia ideologiilor tributare perioadei Războiului Rece;
  • necesităţii detaşării de practicile politice tentate să readucă din trecut clişeele triumfalismului, grandomaniei, militarismului sovietic, iar în unele cazuri să determine nostalgie după imperiul sovietic, să reabiliteze clişeele şi miturile ideologiei totalitare;
  • inadmisibilităţii acţiunilor în masă care promovează simboluri străine istoriei şi culturii naţionale şi care pot provoca discursuri tensionate şi atitudini ostile. Istoria celui de-al Doilea Război Mondial, de fapt, conţine nu numai simboluri şi epizoade de glorie şi victorie, dar şi momente de incertitudine, durere, ambiguitate, oportunităţi istorice ratate etc; asumarea lor doar în ansamblu ar putea să ne cultive atitudinea de respect şi deschidere faţă de alte memorii;
  • imperativului de a readuce în spaţiul public din Republica Moldova dezideratele reconcilierii prin împărtăşirea experienţelor trăite şi promovarea dialogului dintre reprezentanţii diferitor comunităţi ale memoriei.

În acest context, un schimb sincer de opinii, în care trebuie să se regăsească toate comunităţile memoriei şi, mai important, să se audă şi să se respecte reciproc, ar fi un aport susbstanțial la democrațizarea societății și integrarea europeană a Republicii Moldova.

   

 

Salonul Internațional de Carte, Chișinău, 2013 

Revista ProMemoria

DIPLOMA "REVISTA ANULUI"

DIPLOMA1.jpg

 

6.07.2013

La 6 iulie 2013 s-au împlinit 64 de ani de la înfăptuirea celui de-al Doilea val al deportărilor din RSSM. Sovieticii au pregătit acest act criminal minuţios, asemenea unei ofensive militare, numind-o chiar Operaţiunea „Sud”. Conform statisticilor, au fost deportate forțat din RSSM în regiunile îndepărtate ale URSS circa 35 786 persoane, dintre care 11 889 copii,  14 033 femei și 9 864 bărbaţi.  

În pofida faptului că subiectul deportării din iulie 1949 a fost studiat, totuşi multe aspecte ale tragicului eveniment mai rămân încă neelucidate. Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (USM) a organizat Joi, 4 iulie 2013, în incinta Sălii de conferinţe a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova

Masa rotundă

DEPORTĂRILE DIN 5 SPRE 6 IULIE 1949 ÎN MEMORIA COLECTIVĂ:

TRAUMĂ, RESPONSABILITATE, VIITOR

Cu luări de cuvânt s-au înscris prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, preşedintele INIS „ProMemoria”, Anatol Corj, preşedintele Asociaţiei victimelor regimului comunist, conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, INIS „ProMemoria”, dr. Gabriela Welch, La Trobe University, Melbourne, Australia, dr. Marius Tărâță, Institutul de Istorie, AȘM precum şi alţi istorici, oameni politici, supravieţuitori ai deportărilor.

            

10.03.2013

Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria”, USM

 in cooperare cu Biblioteca Nationala a Republicii Moldova organizeaza

pe data de 10 iunie 2013 

Sala Bibliotecii Nationale din Republica Moldova, blocul Carte rara, ora 15.00

lansarea cartii

DESTAINUIRI DE PE LUMEA CEALALTA,

autor: Veronica Parlea-Conovali 

Evenimentul este dedicat comemorarii primului val de deportari in RSS Moldoveneasca (12-13 iunie 1941)

27.05.2013

Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria” a organizat lansarea volumului The Deportations from the Neighbouring Chernivtsy Region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edinets Regions (Moldova) in 1949-1951 (Deportarile din regiunile vecine or. Cernauti (Ucraina) în anii 1944-1953 si raioanelor Briceni, Ocnita si Edinet (Moldova) în anii 1949-1951), semnat de Maryan Lopata (Ucraina), Andrey Mastyka (Belarus) si Marius Tarîta (Republica Moldova).

Cartea este rezultatul unui proiect international de cercetare, elaborat în cadrul Programului Geschichtswerkschtatt Europa, cu sustinerea Institutului pentru Istorie Aplicata (Frankfurt pe Oder) si EVZ Stiftung (Germania) si are drept scop studiul memoriei colective privind „deportarile” si “munca fortata” în raioanele din nordul Republicii Moldova si regiunea Cernauti (satele Lujeni, Toporauti, Buda, Mahala, Boian, Arbureni, Horbova, Malinesti, Dinauti si Dranita) în anii 1944-1953. Memoriile publicate ale victimelor regimului comunist sunt înso?ite de un sir de imagini selectate de autori pe parcursul cercetarii, lista si fotografiile persoanelor intervievate de autori, documente din Arhiva de Stat a regiunii Cernauti (Ucraina) si Arhiva Organizatiilor Social-Politice din Chisinau (Republica Moldova).

   Vezi detalii:

„Cercetarea memoriei perioadei sovietice trebuie facuta pentru memoria nenumaratelor victime anonime disparute în lagarele enkavediste”, interviu cu Ludmila Cojocaru de Ilie Gulca (Jurnal de Chisinau).

INIS „ProMemoria”: lansarea unei noi carti, Anatol Petrencu.

1 APRILIE, ZIUA NATIONALA DE CINSTIRE A MEMORIEI ROMÂNILOR VICTIME ALE MASACRELOR DE LA FÂNTÂNA ALBA SI DIN ALTE ZONE, ALE DEPORTARILOR, ALE FOAMETEI SI ALE ALTOR FORME DE REPRESIUNE ORGANIZATE DE REGIMUL TOTALITAR SOVIETIC ÎN TINUTUL HERTA, NORDUL BUCOVINEI SI ÎNTREAGA BASARABIE.

25.03.2013

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOZOFIE

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALA „PROMEMORIA”

BIBLIOTECA PUBLICA „ONISIFOR GHIBU”

 Conferinta stiintifico-practica, consacrata împlinirii a 95 de ani din ziua Unirii Basarabiei cu Patria-mama România

în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din Chisinau.

 

12.03.2013

MATERIALELE SEMINARULUI STIINTICO-PRACTIC AL MUZEULUI "MEMORIA NEAMULUI"

REPRESIUNEA STALINISTA: MODUL DE FUNCTIONARE. CAZUL FAMILIEI IACOB ZAVASTIN

 

13.02.2013

MATERIALELE SEMINARULUI STIINTICO-PRACTIC AL MUZEULUI "MEMORIA NEAMULUI"

REPRESIUNEA STALINISTA: MODUL DE FUNCTIONARE. CAZUL
FAMILIEI OGURTOV

21.01.2013

MATERIALELE SEMINARULUI STIINTICO-PRACTIC AL MUZEULUI "MEMORIA NEAMULUI"

Din ianuarie 2013 site-ul Institutului de Istorie Sociala "ProMemoria" va publica seria de materiale ale Seminarului stiintifico-practic al Muzeului "Memoria Neamului".

Astfel, aducem la cunostinta cititotului materialele interviului cu dl Boris Vasiliev realizat de prof. Anatol Petrencu.

Vezi textul...

Conferinta Internationala

POLITICI SI PRACTICI ALE MEMORIEI ÎN ESTUL EUROPEI: ÎNTRE TRECUTUL TOTALITAR SI ASPIRATIILE EUROPENE 

Conferinta a fost organizata de Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria” din cadrul Facultatii de Istorie si Filozofie a Universittatii de Stat din Moldova între data de 30 noiembrie si 1 decembrie 2012. Aceasta actiune stiintifica a avut loc în parteneriat cu Centrul pentru Studii Avansate si Educatie a Universitatíi Umanitare Europene (Lituania) si s-a realizat cu suportul financiar al Fundatiei Konrad Adenauer Stiftung.

     vezi detalii ...     

9.11.2012

Lansarea volumului întitulat „Epopeea libertatii. Razboiul de la Nistru (1990-1992)”, aparut cu prilejul comemorarii a 200 de ani de la ocupatia ruso-sovietica si a celor 20 de ani de la razboiul moldo-rus de la Nistru, semnat de colonelul dr. Anatol MUNTEANU. 

La eveniment au participat scriitorul si istoricul militar, prof. univ. dr., comandor (r), Gipa ROTARU, prof. univ. dr., col. (r) Mircea DOGARU, precum si veterani ai Razboiului de pe Nistru, scriitori, istorici.

Organizatorii evenimentului sunt: Biblioteca Publica „Onisifor Ghibu”, Asociatia Istoricilor din Republica Moldova, Institutul de Istorie Sociala „Pro Memoria”. Moderator, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU. 

 

 ADR_Nord3.jpg   USB3.jpg    Centrul_Pro_Europa3.jpg    INIS_logo3.jpg

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti

Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria”

Agentia Nationala Arheologica

Arhiva Nationala a Republicii Moldova

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Stiinte a Moldovei

Muzeul de Istorie si Etnografie din Balti


Conferinta Stiintifica

ORASUL BALTI SI REGIUNILE INVECINATE IN RETROSPECTIVA ISTORIEI

Balti, 14 noiembrie 2012

Programul conferintei       Imagini

Poster3.jpg

 

Colocviul International 

POLITICAL RITUALS IN EASTERN EUROPE: BETWEEN PROPAGANDA AND EMOTIONAL COMMUNITIES 

 11-12 octombrie 2012,

Institutul de Istorie Sociala ”ProMemoria” în cooperare cu Institutul de Cercetari Socio-Umane “C.S. Nicolaescu-Plopsor” si Institutul de Istorie "A.D. Xenopol"

11.10.2012

Institutul de Istorie Sociala „ProMemoria”, în parteneriat cu Directia Cultura a Municipiului Chisinau, Agentia Nationala Arheologie, Mizeul National de Arheologie si Istorie a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural al ASM, organizeaza expozitia

PATRIMONIUL ISTORICO-ARHEOLOGIC AL MUNICIPIULUI CHISINAU:

DOCUMENTARE, PROTEJARE, VALORIFICARE

Vernisarea Expozitiei va avea loc vineri, 12 octombrie 2012, la ora 14:00, în incinta Bibliotecii Nationale a Republicii Moldova.

budesti_cerneahov2.pngCetatea_getica_de_la_Durlesti1.pngMonede_Mazarache1.png

Vezi alte evenimente