Institutul de Istorie Socială „ProMemoria" este o instituție afiliată Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova cu statut de centru de cercetare și instruire. INIS ”ProMemoria” are drept scop cercetarea istorică, promovarea şi implementarea noilor metode și domenii de cercetare şi predare a ştiinţelor istorice prin realizarea următoarelor obiective:

  • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare și instruire de nivel local/naţional și internațional;
  • Organizarea de seminare, simpozioane, conferinţe, întruniri periodice cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate;
  • Desfăşurarea activităţilor editoriale şi instruirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor istorice;
  • Promovarea și popularizarea cunoștințelor istorice prin mijloacele de informare în masă;
  • Acordarea asistenței profesionale în domeniu prin acces la informaţii, consultanţă şi training;
  • Crearea și gestionarea unei biblioteci specializate.

Colaboratorii Institutului de Istorie Socială „ProMemoria" sunt fondatorii asociației obștești din sfera științei și inovării Institutul de Istorie Socială „ProMemoria" (vezi art. nr. 18 al Codului cu Privire la Știință și Inovare al Republicii Moldova), înfiinţată prin decizia Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr. 314 din 22 octombrie 2010.