Marți, 15 februarie 2011, ora 10:00, în Sala Albastră a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, (str. 31 August 1989 nr. 121) a avut loc Ședința festivă de inaugurare a Institutului de Istorie Socială “ProMemoria”.

vezi evenimentul reflectat de:

Radio Vocea Basarabiei; A fost lansat Institutul de Istorie Socială „ProMemoria", scris de Tatiana Gutu, 15 februarie 2011;

Agenția de Presă Infotag; La Chișinău a fost lansat Institutul de Istorie Socială "ProMemoria", 15 februarie, 2011. 

17.01.2011

Luni, 17 ianuarie 2011, în incinta Casei Universitarilor din Craiova, şi-a desfăşurat lucrările Masa Rotundă „Istorie recentă, istoriografie şi cultură a memoriei în România şi Republica Moldova”, organizată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din Craiova (GRISCU – Grupul de Istorie Culturală) în parteneriat cu Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (INIS „ProMemoria”) din Chişinău.

 22.02.2011

Actorul_Darie_cop_finala.jpg

Recent la Editura Epigraf a apărut cartea Nicolae Darie, actorul şi omul. Îndemn la înălţare prin cuvânt, autoare de proiect şi realizare: dr. Rodica Solovei. Prima parte a cărţii conţine patru dialoguri cu Nicolae Darie, actor la Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”. Dialogurile cu titluri sugestive: Revenire la rădăcini, Departe de casă, Despre teatru cu pana sufletului şi Pledoarie pentru profesia de dascăl, ne prezintă traseul biografic şi profesional al distinsului actor. În acest context menţionăm că sunt utilizate documente importante cu privire la istoricul localităţii Blîndeşti, r-nul Ungheni, dar si documente de epocă precum cel din 13 martie 1587, care atestă satul de baştină al actorului şi un Certificat eliberat de Consistoria Duhovnicească a Chişinăului străbunelului lui Nicolae Darie. Cartea reflectă impresionante amintiri despre deportările și colectivizarea forţată care au marcat viața consătenilor săi. A doua parte a cărţii conţine o selecţie de materiale (interviuri, cronici de teatru, evocări, referinţe) spicuite din cărţi, ziare şi reviste de specialitate vizînd activitatea lui Nicolae Darie în teatru, sau reflecţiile, meditaţiile acestuia asupra dimensiunilor morale şi culturale ale omului.

09.02.2011

Miercuri, 9 februarie 2011, Institutul de Istorie Socială "ProMemoria" în cooperare cu Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova a organizat prelegerea „Biserica Ortodoxă Rusă şi Puterea în contextul politicii de păstrare a influenţei Federaţiei Ruse în cadrul Comunităţii Statelor Independente”. Autorul discursului – Anastasia Mitrofanova, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, conducătoarea Centrului de Studii Euro-atlantice din cadrul Institutului de Probleme Internaţionale Actuale al Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. Prelegerea a fost ţinută în limba rusă („РПЦ и власть в контексте политики сохранения  влияния  РФ в СНГ”).

    vezi detalii...

28.02.2011

Asociaţia Veteranilor Războiului din Republica Moldova, 1992

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”

Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”

a organizat Masa rotundă

„DIFERENDUL TRANSNISTREAN, ESTE OARE UN ‚CONFLICT ÎNGHEŢAT’?”

În cadrul Mesei rotunde a fost prezentată comunicarea „Războiul de pe Nistru: consecinţe şi probleme”, autor – Alexandru Gorgan, colonel (r), ex-viceministru al Apărării (1992-1995), ex-secretarul Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova (1995-1997).

La discuţie au participat generalul de divizie (r) Ion Costaş, ex-ministru de Interne şi al Apărării (1990-1992), generalul maior de justiţie (r) Valeriu Troenco, ex-viceministru al Justiţiei, ex-şef al Departamentului Penitenciar, generalul de brigadă (r) Nicolae Petrică, ex-şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, generalul de brigadă (r) Vasile Grosu, ex-şef adjunct al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, colonel Virgil Botnarevschi, ex-şef al Departamentului Administrativ Militar, analiştii politici Anatol Ţăranu, Viorel Cibotaru. Invitatul special al INIS „Pro Memoria” şi al Asociaţia Veteranilor Războiului din Republica Moldova (1992) a fost domnul Grigori Volovoi, preşedintele Centrului pentru Protecţia Drepturilor Omului din Transnistria, fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, autor al unei cărţi despre Războiul de pe Nistru.

  Vezi mai multe detalii 

   23.03.2011

Lansare de carte

DEPORTĂRILE  ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ DIN 5-9 IULIE 1949

DocVarta1.jpg

 Miercuri, 23 martie a.c., în incinta Bibliotecii municipale "Onisifor Ghibu" a avut loc lansarea volumului "Deportările în masă din RSS Moldovenească din 5-9 iulie 1949. Operaţiunea 'Sud'. Studiu. Documente." Volumul 1, Chişinău, Editura Litera, 2011, 918 pag. Volumul a fost îngrijit de către istoricul Ion Varta. Lucrarea a fost recomandată spre publicare de Institutului de Istorie Socială "ProMemoria". Referenţii oficiali ai volumului sunt Anatol Petrencu, doctor habilitat în istorie, profesor universitar şi Ludmila Cojocaru, doctor în istorie, conferenţiar universitar. Studiul introductiv numără 54 de pagini şi compartimentul "Documente"- 864 pagini. Peste 90% din documentele inserate în primul volum al ediţiei sunt inedite şi reflectă multiple aspecte, în mare parte, necunoscute cercetătorilor, cu referire la elaborarea operaţiunii de deportare a mai mulor categorii de populaţie din RSS Moldovenească, la implementarea acesteia în zilele de 5-9 iulie 1949, la manifestările de rezistenţă opusă în mod individual, dar şi în grup de către mai multe persoane înscrise în listele de deportare.

Vezi mai multe detalii în reportajul realizat de JURNAL.TV și Agenţia de presă INFOTAG

20.03.2011

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Asociaţia Obştească "Vasile Mămăligă (Maligan)"

INIS "ProMemoria"

Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992)

au organizat pe 20 martie 2011, conferința ştiinţifică "Vasile Mămăligă - personalitate istorică". Comunicările prezentate şi studiile lansate au pus în discuţie biografia şi personalitatea distinsului pământean Vasile Mămăligă. "Născut pe 20 martie 1865, în familia lui Pantelimon Mămăligă, dascăl în biserica din Paşcani, actualul raion Hânceşti, la vârsta de 22-23 de ani, Vasile ajunge, după cum afirmă sursele, în China. Cunoştea deja trei limbi străine - chineză, engleză şi olandeză - şi era o persoană de o inteligenţă aparte, sociabilă, având şi o pregătire profesională de inginer şi minerit. În China a lucrat ca funcţionar vamal o vreme, apoi se îmbarcă pe o corabie şi porneşte spre arhipelagul indonezian", pe atunci în majoritate sa colonie olandeză (Basarabenii în lume, vol. V, Chişinău, 2010, p.183). Mărturiile documentare despre Vasile Mămăligă (Maligan) din continuare dezăluie o istorie cum s-a întâmplat ca un străin venit de peste mări şi ţări, a participat la o însurecţie a băştinaşilor ca unul dintre principalii organizatori şi conducători. Participanţii la conferinţă s-au pronunţat pentru continuarea cercetărilor şi extinderea cunoştinţelor despre Vasile Mămăligă considerat erou în Indonezia.

 Vezi mai multe detalii

08.04.2011

Masa rotundă

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN LUMINA NOILOR DOCUMENTE ȘI STUDII

Vineri, 8 aprilie a.c., Institutul de Istorie Socială "ProMemoria" în cooperare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova a organizat Masa rotundă Unirea Basarabiei cu România în lumina noilor documente și studii.

Vezi mai multe detalii

05.05.2011

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALA “PROMEMORIA”

 Declaraţie de presă

 În preajma „Zilei victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei”, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” face un apel către autorităţile Republicii Moldova, partidele politice şi societatea civilă.

vezi textul declarației de presă

21.05.2011

Masa rotundă

MEMORIA CONFLICTULUI DE PE NISTRU: IERTARE ȘI RECONCILIERE PRIN CREDINȚA CREȘTINĂ

Sâmbătă, 21 mai 2011, Institutul de Istorie Socială "ProMemoria" în cooperare cu Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992) și Mănăstirea Noul Neamț, s. Chițcani, a organizat Masa rotundă "Memoria conflictului de pe Nistru: iertare și reconciliere prin credința creștină".

Scopul reuniunii este de a readuce în atenţia opiniei publice din Republica Moldova ideea reconcilierii societății moldovenești prin credința și iertarea creștinească. Ideea inițială a organizatorilor a fost desfășurarea Mesei Rotunde la Mănăstirea Chițcani de pe Nistru, un centru monastic de înaltă cultură religioasă, dar şi istorică, ce poate contribui la crearea unui cadru adecvat pentru buna desfăşurare a dialogului între reprezentanții mediului academic şi universitar şi ai societății civile de pe cele două  maluri ale râului Nistru.

Afirmând că există un singur adevăr, acceptăm existenţa unor puncte de vedere consensuale sau chiar divergente, după cum pot exista şi păreri unitare. În acest sens, un schimb sincer de opinii în spiritul înţelegerii şi deschiderii spre reconciliere poate favoriza apropierea părţilor conflictuale şi readuce încrederea cetăţenilor Moldovei în reintegrarea ţării, iar iertarea și credința creştinească pot fi elementele esenţiale ale împăcării cu trecutul.

    vezi detalii...

07. 06. 2011

Sesiunea Internaţională de Comunicări

ISTORIA FAMILIEI ÎN DOCUMENTE, CĂRŢI VECHI ŞI LITOGRAFII

Marţi, 7 iunie 2011, Institutul de Istorie Socială "ProMemoria" în cooperare cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Grupul de antropologie istorică al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM a organizat Sesiunea Internaţională de Comunicări “Istoria familiei în documente, cărţi vechi şi litografii”.
Scopul sesiunii a fost de a aduce în atenţia cercetătorilor, dar şi opiniei publice o problemă insuficient studiată în Republica Moldova - cea a istoriei familiei, în contextul noilor tendinţe istoriografice şi direcţiilor noi de cercetare, în special a antropologiei istorice.
În cadrul sesiunii a avut loc lansarea a două cărți: 
1) Igor CERETEU, Cartea românească veche şi modernă în fonduri din Chişinău. Catalog, Iaşi, Editura Tipo Moldova,2011 şi
2) Anatol PETRENCU, Istoria contemporană: Studii, materiale, atitudini, Chişinău, Editura Cartdidact, 2011.

    vezi detalii... 

11.06.2011

Conferinţa Știinţifică

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ, 13-16 IUNIE 1941

Sâmbătă, 11 iunie a.c., Institutul de Istorie Socială "ProMemoria" în cooperare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova a organizat Conferința Științifică Deportările în masă din RSS Moldovenească, 13-16 iunie 1941.

    vezi detalii...

10.07.2011

La 8 iulie 2011, Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova a acordat titlul de Doctor Honoris Causa istoricului si profesorului Stéphane Courtois (Franta) pentru contribuţii esenţiale la elucidarea fenomenului comunismului, politicilor antiumane promovate de regimurile totalitare comuniste.

Profesorul Stéphane Courtois este unul din cei mai valoroși cercetători ai istoriei comunismului și manifestărilor genocidale ale acestuia. Domnia sa este autor al câtorva sute de studii dedicate acestui fenomen, este unul din principalii protagoniști ai Cărții negre a  comunismului: crime, teroare, represiune, tradusă în 25 de limbi ale lumii, care a suportat un tiraj ce depășește peste un milion de exemplare. El este de asemenea director de cercetări la Centrul Național Francez de Cercetări Științifice la Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense, precum și profesor la Institutul Catolic de Studii Superioare, La Roche-sur-Yon. Este editorul revistei Communisme, înființată în 1982.

Ceremonia de decernare a fost urmată de o Conferință de presă organizată de Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” si Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

     vezi detalii...

11.08.2011

COMUNICAT DE PRESA

al Institutului de Istorie Sociala “ProMemoria”,

cu privire la declarasia Ministrului Educa?iei din 10 august 2011

Institutul de Istorie Sociala “ProMemoria” îsi exprima dezacordul cu pozitia  Ministrului Educatiei Mihai Sleahtitchi, expusa în data de 10 august a. c., prin care actuala guvernare perpetueaza politica PCRM în domeniul pred?rii Istoriei în institu?iile preuniversitare din Republica Moldova. Fiind la conducere în perioada 2001-2009, comuni?tii moldoveni au depus eforturi deosebite pentru a scoate din înv???mânt disciplina de studiu „Istoria Românilor”, introducând cu for?a ceea ce ei au numit „Istorie. Curs integrat”. Din 2006 în Republica Moldova nu se pred? „Istoria Românilor” ?i „Istoria Universal?” ca disciplin? de studiu. Curriculum-ul redactat în 2010 este de fapt punctul final al politicii PCRM privind „Istoria. Curs integrat”.

În situa?ia în care, pe cale parlamentar?, for?ele democratice au înlocuit guvernarea comunist?, ne-am a?teptat de la mini?trii democra?i (Leonid Bujor ?i Mihai ?leahti?chi) s? serevin? la situa?ia de normalitate, existent? pân? în 2001, ceea ce înseamn? predarea a dou? discipline de studiu: Istoria Românilor ?i Istoria Universal?. Ceea ce, cu regret, nu s-a întâmplat. Declara?ia de ieri (10 august) a domnului M. ?leahti?chi demonstreaz? c? lucrurile evolueaz? pe f?ga?ul trasat de PCRM. În a?a situa?ie ne întreb?m: de ce ne-am expus deschis la 7 aprilie 2009, în confruntarea cu regimul sângeros al lui Voronin având tineri mor?i, b?tu?i, intimida?i etc.? Ne-am expus oare pentru a continua cauza comuni?tilor f?r? PCRM la guvernare?

În pofida iner?iilor ?i conven?iilor politice, realitatea ne-a demonstrat în repetate rânduri c? identitatea, limba ?i istoria, trebuie rostite pe propriul s?u nume. Astfel, pled?m pentru restabilirea celor dou? discipline de studiu – Istoria Românilor ?i Istoria Universal?, cu note la fiecare disciplin?, cu restabilirea examenelor la istorie în cadrul BAC. Ambele discipline de studiu - Istoria Românilor ?i Istoria Universal? – dispun de o solid? baz? didactic?, de cadre de înalt? calificare la Universit??i ?i institu?ii afiliate. În plus, predarea celor dou? discipline de înv???mânt nu contravin recomand?rilor Forurilor specializate din Uniunea European?.

Institutul de Istorie Social? “ProMemoria” î?i rezerv? dreptul de a sensibiliza în aceast? privin?? opinia public?, societatea civil?, administra?iile din teritoriu, colectivele pedagogice, asocia?iile de p?rin?i ?i de elevi.

Conducerea INIS „ProMemoria”,

pre?edinte– prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU

09.09.2011

Vineri, 9 septembrie 2011, Institutului de Istorie Sociala „ProMemoria” a organizat prelegerea publica "Византийское наследие": Существует ли связь между историческим геокультурным выбором и современным цивилизационным статусом? de  dr. Aleh Dziarnovich, cercetator la Institutul de Istorie al Academiei de Stiinte a Republicii Belarus.

   vezi detalii:

21.10.2011

Vineri, 21 octombrie 2011, Institutul de Istorie Socială "ProMemoria", USM în cooperare cu Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" și Asociația Națională a Tinerilor Istorici a organizat:

MASA ROTUNDĂ INTER-UNIVERSITARĂ

200 DE ANI DE LA ANEXAREA BASARABIEI DE CĂTRE IMPERIUL ŢARIST:
CONSECINŢELE RAPTULUI TERITORIAL PENTRU ROMÂNII BASARABENI

    vezi detalii: 1, 2, 3 ... 

28.10.2011

Conferinţa Știinţifică Internaţională

TEROAREA STALINISTĂ ŞI REZISTENŢĂ ÎN ESTUL EUROPEI

Vineri, 28 octombrie 2011, Institutul de Istorie Socială ”ProMemoria” în cooperare cu Primăria Municipiului Chișinău a organizat Conferinţa Știinţifică Internaţională ”Teroarea stalinistă în Estul Europei”.

     vezi detalii...

16.12.2011

 Vineri, 16 decembrie 2011, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”, în colaborare cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Liceul „Columna”, a organizat

Masa rotundă

PRESA DIN BASARABIA (de la începutul sec. al XX-lea) – SURSĂ DE DOCUMENTARE REFERITOR LA ISTORIA LOCALĂ (SUGESTII DE PROIECTARE A UNOR ACTIVITĂŢI INTERDISCIPLINARE PENTRU LICEENI)

În partea a doua Mesei rotunde a fost lansată revista „ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială”.

     vezi detalii:

30.01.2012

Luni, 30 ianuarie 2012, în incinta Muzeului Național de Arte Plastice al Republicii Moldova (str. 31 August 1989 nr. 115), Ministerul Afacerilor Externe al României, Ambasada României în Republica Moldova, Institutul Cultural Român  "Mihai Eminescu” la Chișinău, Institutul de Istorie Socială "Promemoria”, USM au organizat

Expoziția și Colocviul Știinţific 

GRIGORE GAFENCU – DIPLOMAT, ISTORIC ȘI GAZETAR 

         Program:

vezi detalii:

17.02.2012

Vineri, 17 februarie 2012, în incinta liceului „Columna” din municipiul Chişinău a avut loc prezentarea publică a rezultatelor proiectului interdisciplinar pentru liceeni: Presa din Basarabia – sursă de documentare referitoare la istoria locală. Studiu de caz. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” şi a fost coordonat de dna Rodica Eşanu, profesoară de istorie la liceul „Columna”, cercetătoare INIS.

   vezi detalii:

27.02.2012 

Miercuri, 29 februarie 2012, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, a avut loc Masa rotundă (ediţia a III-a) cu tema:


RĂZBOIUL DE LA NISTRU: 20 DE ANI DE LA DECLANŞARE –
consecinţe, probleme, soluţii

În cadrul Mesei rotunde a fost prezentată comunicarea „Războiul de pe Nistru: consecinţe, probleme, soluţii”, autor - Alexandru Gorgan, colonel (r), vice ministru al Apărării (1992-1995), secretarul Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova (1995-1997), preşedintele Asociaţiei Veteranilor Războiului din R. Moldova.

La discuţie au fost invitaţi participanţi la luptele de pe Nistru, istorici, martori ai evenimentelor, analişti politici.

   vezi detalii:

 

FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOZOFIE

INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALĂPRO MEMORIA 

a organizat pe data de 7 martie prelegerea publică

LEGITIMAREA DINASTICĂ ÎNTRE SIMBOL ȘI STRATEGIE POLITICĂ.

STUDIU DE CAZ – MATEI BASARAB, DOMN AL ȚĂRII ROMÂNEȘTI (1632-1654)

de lect. univ. dr. Liviu Marius ILIE de la Universitatea din Craiova
Facultatea de Teologie, Istorie și Științe ale Educației
Departamentul Istorie și Relații Internaționale

 

26.03.2012

LANSAREA VOLUMULUI

ŞI CERUL S-A UMPLUT DE SFINŢI…

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău în colaborare cu Institutul de Istorie Socială „ProMemoria" pe 26 martie 2012 a organizat prezentarea colecțiilor de cărți Ora de istorie și seria Școala Memoriei (conferințe și dezbateri de la Școala de Vară de la Sighet) împreună cu lansarea în Republica Moldova a volumului Şi cerul s-a umplut de sfinţi…, ce cuprinde studii care analizează cauzele, caracteristicile, modelele precreştine şi interpretările date martiriului creştin în Antichitate şi în timpurile moderne, pentru că martiriul nu cunoaşte nici limite confesionale, nici temporale, însoţind creştinismul pe tot parcursul istoriei sale. Cartea prezintă comunicările susținute în cadrul  colocviului internaţional „Martiriul în Antichitatea creştină şi în secolul XX”, desfășurat la  Sighet, în perioda 2-5 iunie 2011, organizat de Fundaţia Academia Civică în colaborare cu Asociaţia Culturală “Oglindanet” cu sprijinul Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău și la care au participat și personalități din Republica Moldova.

Prezentările a fost susținute de poeta Ana Blandiana (Președinte al Consiliul Director al Fundaţiei Academia Civică) și Romulus Rusan (Director al Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului), împreună cu personalități din Republica Moldova.

17.05.2012

DSCF9477_1.JPGPreşedintele Poloniei, Bronisław Komorowski, l-a decorat pe istoricul Anatol Petrencu cu „Crucea de argint pentru merit” pentru popularizarea istoriei şi culturi poloneze în Republica Moldova. Joi, 17 mai 2012 distincţia i-a fost oferită savantului de către Excelenţa Sa, Ambasadorul Poloniei la Chişinău, Bogumił Luft.

Cu această frumoasă ocazie, aducem Dlui Profesor Anatol Petrencu sincere felicitări și îi dorim multe realizări profesionale în continuare. 

01.06.2012

300x225.jpgPe data de 1 iunie 2012, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi-a desfăşurat lucrările conferinţa ştiinţifică internaţională Factorul feminin în istorie. În cadrul activităţilor desfăşurate a fost lansat un volum de studii dedicat temei conferinţei.

    vezi detalii ...  

29.06.2012

Prelegerea publica

ASPECTE ALE ISTORIEI CREMATIUNII ÎN ROMÂNIA

prezentata de dr. Marius ROTAR, dr. Corina ROTAR, dr. Tudor ROSU

de la Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia.

29 iunie 2012, Facultatea de Istorie si Filozofie.

05.07.2012

CONFERINTA STIINTIFICO-PRACTICA 

DEPORTAREA DIN 6 IULIE 1949: CAUZE SI URMARI

5 iulie 2012, Biblioteca Publica „Onisifor Ghibu”

 

         Program

28.08.2012

Masa rotunda

INDEPENDENTA REPUBLICII MOLDOVA:

DE LA PROCLAMARE LA DEVENIRE

28 august 2012, Biblioteca Publica „Onisifor Ghibu”

        Program

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea de Stat “Alecu Russodin Bălți

Institutul de Istorie Socială ProMemoria”

în cooperare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează

pe data de 4 iulie 2014, ora 14:00

în Sala de Conferințe a Bibliotecii Naționale

(str. 31 August 1989, nr. 78-A, sediul central)

 

lansarea cărții

 

 ROMÂNII ÎN GULAG:

memorii, mărturii, documente

vol. I

editori:

Anatol Petrencu

Ludmila D. Cojocaru

Lidia Pădureac

Evenimentul este consacrat cinstirii memoriei victimelor deportărilor și represaliilor politice în RSSM.

Colecția de volume apare cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în cadrul proiectului “Românii în Gulag: recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist în Basarabia (1940-1941, 1944-1953)”.

 Intrarea este liberă.

Telefon de contact: 22-59-40-61.

 

PREMII PENTRU REALIZĂRI ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR  

Academia de Științe a Moldovei, prin Hotărârea nr. 178 din 30.10.2020, a conferit Premiul AȘM în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur” grupului de cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, antrenați în Programul de cercetare și valorificare științifică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist (2015-2018). În perioada anilor 2018-2020, activitățile proiectului au continuat cu suportul Programului de Dezvoltare a Cooperării și Promovare a Democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania și în cooperare cu Centrul de Studii a Genocidului și Rezistenței (Vilnius, Lituania).
În cadrul concursului au fost luate în considerație colecțiile de carte „Arhivele memoriei” și „Exercițiul memoriei”, activitățile de implementare și impactul rezultatelor științifice – vernisări de expoziții foto-documentare, mese rotunde, conferințe, lecții publice, cursuri universitare și vizite de documentare.
Performanța obținută de laureații Premiului AȘM în domeniul istorie și filosofie „Alexandru Boldur” este un omagiu adus tuturor victimelor regimului sovietic de ocupație, în perioada 1940-1941, 1944-1991.

    1 2