Contact:

Institutul de Istorie Socială "ProMemoria"

 

 Adresa poștală:

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 133, of. 33  

mun. Chişinău, MD-2004,

Republica Moldova

 

e-mail: inis.promemoria@gmail.com