Conferinţa Știinţifică

DEPORTĂRILE ÎN MASĂ DIN RSS MOLDOVENEASCĂ, 13-16 IUNIE 1941

11 iunie 2011

Programul conferinței

 

 

The Scientific Conference

THE MASS DEPORTATIONS FROM THE MOLDAVIAN SSR, 13-16 JUNE 1941

11 June 2011

The Conference Program

 

IMG_9918.jpg

IMG_99039.jpg

IMG_0052.jpg

IMG_9909.jpg

IMG_0028.jpg

IMG_9896.jpg

IMG_0061.jpg

IMG_9858.jpg 

 Accesați: Anatol Petrencu, Eveniment ştiinţific de excepţie, consacrat împlinirii a 70 de ani de la primul val de deportări din Basarabia;

Reportajul realizat de Jurnal TV ;

Site-ul Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, Lansarea volumului de studii şi documente -Deportările de masă din RSS Moldovenească, 13-16 iunie 1941 ...