PREZENTARE PUBLICĂ:

Presa din Basarabia – sursă de documentare referitoare la istoria locală.

Studiu de caz

(Rezultatele proiectului interdisciplinar pentru liceeni)

Vineri, 17 februarie 2012, în incinta liceului „Columna” din municipiul Chişinău a avut loc prezentarea publică a rezultatelor proiectului interdisciplinar pentru liceeni: Presa din Basarabia – sursă de documentare referitoare la istoria locală. Studiu de caz. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” şi a fost coordonat de dna Rodica Eşanu, profesoară de istorie la liceul „Columna”, cercetătoare INIS.

Obiectivele activităţii au vizat:

  • prezentarea produselor investigaţiei realizate de către grupurile de liceeni în cadrul proiectului;
  • exersarea de către liceeni a unei prezentări publice, cu utilizarea mijloacelor multimedia, în concordanţă cu criteriile propuse în cadrul proiectului;
  • analiza rezultatelor proiectului;
  • crearea unor ocazii de comunicare non-formală: elevi, cadre didactice, cercetători.

În debutul manifestării moderatoarele Rodica Eşanu şi Ecaterina Rotaru, profesoară de limba română, au făcut o trecere în revistă a traiectului parcurs în cadrul proiectului, au apreciat efortul depus de elevi
pentru elaborarea produselor proiectului – „Caiete de istorie”: studiu de caz asupra unor publicaţii din Basarabia. De asemenea au adresat mulţumiri colaboratorilor Serviciului „Carte Rară” al Bibliotecii Naţionale, care cu multă bunăvoinţă au pus la dispoziţia elevilor colecţia de reviste Cuvînt Moldovenesc, Luminătorul şi Viaţa Basarabiei.

Ulterior a avut loc prezentarea propriu-zisă a „Caietelor de istorie”. Vera Jaman, Erica Cuşnariov şi Stas Bobeico au prezentat „Caietul de istorie” elaborat în baza studiului revistei Cuvînt Moldovenesc. Cercetările asupra revistei Luminătorul s-au materializat în „Caietul de istorie” redactat de Goncearuc Alexandrina, Popil Elena – Maria şi State Daniel. Iar Olga Ciobanu, Alina Moraru şi Mihai Răcilă au prezentat ”Caietul de istorie”
redactat în urma investigaţiei revistei Luminătorul.

Utilizînd şi mijloace TIC, elevii au expus, într-un limbaj coerent şi convingător, cuprinsul celor trei „Caiete de storie”, structurat în opt rubrici:

1) CV-ul publicaţiei;

2) Istoricul publicaţiei: scurt istoric; istoricul în surse bibliografice;

3) Aspectul lingvistic al publicaţiei;

4) Publicaţia ca „frescă” a epocii;

5) Impactul materialelor publicate asupra societăţii;

6) „La decizia grupului”;

7) Bibliografie;

8) Anexe (inclusiv pentru a reflecta procesul activităţii: momente dificile/ haioase/ inedite).

Cele trei rubrici elaborate la decizia grupurilor au fost întitulate: Prin ochii unei societăţi capitaliste avansate; La şezătoare cu „Luminătorul” şi Pantelimon Halippa – „argintul viu” al revistei „Viaţa Basarabiei”.

După prezentarea rezultatelor investigaţiilor a avut loc o discuţie dirijată între autorii „Caietelor
de istorie” şi persoanele care au asistat la eveniment: profesori şi elevi din  liceul „Columna”, elevi de la liceul „Prometeu” împreună cu profesoara de istorie, Eugenia Negru, cercetători INIS.  Discuţia a vizat etapele parcurse de elevi în cadrul proiectului, plusul de învăţare şi de formare obţinut ca urmare a activităţilor desfăşurate, eficienţa interacţiunilor construite pe parcursul
derularii priectului etc.

După încheierea discuţiei, dl prof. Anatol Petrencu a prezentat în faţa audienţei comunicarea Presa ca instrument al puterii în perioada regimului totalitar sovietic. Totodată domnia sa a apreciat înalt ceea ce au realizat liceenii, i-a îndemnat să continue cercetările, sugerîndu-le că tema comunicării  ar putea deveni un posibil subiect de cercetare în noul an de studii.

La sfîrşitul evenimentului liceenii implicaţi în proiect şi colegii lor de la liceul „Prometeu” au beneficiat de donaţie de carte, oferită de direcţia liceului „Columna” şi INIS „ProMemoria”.

DSC_0095a.jpg

DSC_0103a.jpg

DSC_0094a.jpg

DSC_0071a.jpg

DSC_0068a.jpg