INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALA “PROMEMORIA”

 Declaraţie de presă

 În preajma „Zilei victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei”, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” face un apel către autorităţile Republicii Moldova, partidele politice şi societatea civilă.

Astfel,

  • cinstind cu pietate memoria tuturor victimelor Războiului al Doilea Mondial şi exprimând recunoştinţă profundă tuturor persoanelor care şi-au adus contribuţia la victoria asupra nazismului;
  • conştientizând consecinţele celui de-al Doilea Război Mondial în special asupra naţiunilor din estul Europei, pentru care sfârşitul acestuia a însemnat şi substituirea regimului totalitar nazist cu unul totalitar comunist;
  • subliniind importanţa păstrării cu sfinţenie a memoriei istorice şi înţelegerii acesteia ca parte componentă a istoriei europene;
  • asumându-ne importanţa recunoaşterii valorii simbolice a comemorărilor neangajate politic în procesul de reconciliere a societăţii.

Constatăm şi atragem atenţia asupra:

  • scindării societăţii şi aprofundării tensiunii între memoriile concurente, urmare a politicilor memoriei în cheia ideologiilor tributare perioadei Războiului Rece;
  • necesităţii detaşării de practicile politice tentate să readucă din trecut clişeele triumfalismului, grandomaniei, militarismului sovietic, iar în unele cazuri să determine nostalgie după imperiul sovietic, să reabiliteze clişeele şi miturile ideologiei totalitare;
  • inadmisibilităţii acţiunilor în masă care promovează simboluri străine istoriei şi culturii naţionale şi care pot provoca discursuri tensionate şi atitudini ostile. Istoria celui de-al Doilea Război Mondial, de fapt, conţine nu numai simboluri şi epizoade de glorie şi victorie, dar şi momente de incertitudine, durere, ambiguitate, oportunităţi istorice ratate etc; asumarea lor doar în ansamblu ar putea să ne cultive atitudinea de respect şi deschidere faţă de alte memorii;
  • imperativului de a readuce în spaţiul public din Republica Moldova dezideratele reconcilierii prin împărtăşirea experienţelor trăite şi promovarea dialogului dintre reprezentanţii diferitor comunităţi ale memoriei. În acest context, un schimb sincer de opinii, în care trebuie să se regăsească toate comunităţile memoriei şi, mai important, să se audă şi să se respecte reciproc, ar fi un aport susbstanțial la democrațizarea societății și integrarea europeană.