Planșa istorică Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt: ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar în format 85x106 cm, laminată

Autori: S.Tabuncic şi Gh.Nicolaev

Harta, ca element principal al planşei, conţine informaţii cuprinzătoare cu privire la localităţile săteşti şi urbane, structurile administrativ-teritoriale, construcţiile cu caracter defensiv şi ecleziastic, locul şi anul principalelor bătălii, precum şi denumirile regiunilor naturale. Pe hartă sunt plasate circa 2250 localităţi rurale şi urbane, insclusiv 580 în partea de est a ţării, în teritoriul dintre râurile Prut şi Nistru.

Ilustraţiile color inserate în planşă reflectă unele aspecte din activitatea militară şi ctitorească a lui Ştefan cel Mare, precum şi unele crâmpeie din viaţa lui personală. Planşa este unică prin semnificaţiile sale ştiinţifice şi didactice, fiind realizată într-o asemenea manieră, încât să fie accesibilă şi utilă atât cercetătorilor din mediul academic universitar, cât şi profesorilor, studenţilor, elevilor şi tuturor celor care îşi iubesc baştina şi doresc să-i cunoască istoria.

Pentru procurarea hărții Vă rugăm să ne contactați inis.promemoria@gmail.com 

sau pe adresa:

Centrul Editorial Integritas SRL
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 133, of. 33  
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova
tel./fax: (37322) 233303