„PROMEMORIA”
REVISTA INSTITUTULUI DE ISTORIE SOCIALĂ
 
Condiţii de publicare
 

I. OBIECTIVELE REVISTEI

„ProMemoria”. Revista Institutului de Istorie Socială reprezintă ediţia periodică a Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” (în continuare: INIS „ProMemoria”). Obiectivul principal al revistei este de a contribui la cercetarea istoriei naționale și universale și prevede publicarea studiilor și materialelor cu caracter științific referitoare la istoria Moldovei şi istoria Europei din cele mai vechi timpuri până în prezent. Revista oferă cercetătorilor posibilitatea unui dialog ştiinţific, echidistant, promovând circuitul de idei și schimbul de experiență la nivelul instituțiilor de specialitate din Republica Moldova și străinătate.

Potenţialii autori pot prezenta materiale (studii, comunicări ştiinţifice, articole de sinteză, recenzii, note de lectură) în domeniul cercetării istorice, care demonstrează buna cunoaştere a literaturii de specialitate şi valorificarea acesteia în lucrare, calitatea ştiinţifică a lucrării (concepţie, organizarea materialului, claritate, comprehensibilitate), importanţa temei abordate.

 

II. CADRUL DE REFERINŢĂ

Limba de publicare: Manuscrisele pot fi prezentate în una din limbile europene (română, engleză, franceză, germană, rusă, bulgară, polonă etc.).

Revista include compartimentele: Studii și articole; Comunicări; Portofoliu didactic; Documenta; Exercițiul memoriei; Dezbateri; Viața științifică; Personalia; Recenzii, note de lectură.

Volumul textelor propuse pentru publicare: Volumul manuscriselor nu depăşește 40 mii de semne (o coală de autor) pentru studii și articole și 8 mii de semne pentru celelalte materiale, inclusiv rezumat, tabele, figuri.

Date despre autor: Fiecare material va fi însoțit de o informație despre autor: numele autorului (autorilor), gradul ştiinţifico-didactic, funcţia, afilierea instituţională, coordonate pentru corespondență (adresa poștală, telefon/fax, e-mail). Se va specifica în mod clar dacă autorul face parte din colective instituţionale diferite; de asemenea trebuie specificată adresa completă a instituţiei / instituţiilor din care face parte autorul (adresa poştală, număr de telefon/fax, site /e-mail).

 

III. RECENZAREA MATERIALELOR

Manuscrisele trimise în format electronic pe adresa Redacţiei spre publicare sunt supuse evaluării de către membrii Colegiului de Redacție cu indicarea a cel puţin 2 recenzenți pentru fiecare articol; în cazuri excepţionale, sunt invitaţi experţi din afara Colegiului de Redacție. Colegiul de Redacţie decide publicarea materialelor prezentate în redacție fără angajamentul de a comenta decizia luată.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor expediate revine în exclusivitate autorilor. Cercetările, interpretările şi concluziile expuse în materialele publicate în revistă aparţin autorilor materialelor şi nu pot fi considerate ca reflectând politicile şi opiniile INIS „ProMemoria”.

Materialele nepublicate nu vor fi returnate autorilor. Dreptul de copyright, după publicarea materialelor, revine în exclusivitate INIS „ProMemoria”; în cazul retipăririi ulterioare a materialelor, referința la Revista INIS „ProMemoria” este obligatorie. Materialele publicate anterior în alte reviste nu se acceptă.

 
 
ADRESA REDACȚIEI:
ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 133, of. 33,
MD-2004, Chişinău
Republica Moldova
e-mail: editorialboard@promemoria.md