PROGRAMUL DE STAT

Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1953)

Programul are drept scop recuperarea și cercetarea istorică a memoriei colective privind perioada de instaurare și constituire a regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953 prin colectarea și digitalizarea mărturiilor, valorificarea științifică, publicarea şi disimilarea lor în mijloacele de informare în masă. 

Obiectivele programului:

  • Colectarea și digitalizarea memoriilor victimelor și martorilor instaurării regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953;
  • Cercetarea, publicarea memoriilor și studiilor referitoare la memoria primilor ani de ocupație sovietică și etapele instaurării regimului totalitar în RSSM în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953: represii, deportări, colectivizare, muncă forțată, foame provocată etc.
  • Conjugarea experienței acumulate de cercetătorii din Romania și Republica Moldova în procesul cercetare și valorificare istorică a memoriei victimelor regimului totalitar stalinist în Basarabia;  
  • Informarea opiniei publice, difuzarea rezultatelor cercetărilor istorice prin publicații și mese rotunde, conferințe științifice, expoziție tematică.
  • Extinderea și împărtășirea experienței de valorificare a memoriei colective prin elaborarea de materiale-suport, instrucții pentru corpul didactic etc. 

Direcția strategică: 18.06 Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii

Prima etapă: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2016

Partenerii instituționali:

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Muzeul Național de Istorie a Moldovei
Muzeul Memoria Neamului
Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți

Componența nominală a programului:

prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, directorul Programului de stat;
conf. univ., dr. Virgiliu Bîrlădeanu, secretarul științific al Programului de stat

Grupul de cercetare în localitățile din nordul Republicii Moldova:

conf. univ., dr. Lidia Pădureac, director de proiect
conf. univ., dr. Ala Sainenco, cercetător științific superior
conf. univ., dr. Virgiliu Bîrlădeanu, cercetărotr științific coordonator;
drd. Violina Ocinschi, cercetător științific stagiar
Ana Cuculescu, laborant
Rodica Cărăruș, laborant
Natalia Cernobai, economist

Grupul de cercetare în localitățile din centrul Republicii Moldova:

dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru, director de proiect;
dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu, cercetător științific principal
dr., conf. univ. Viorica Olaru-Cemîrtan, cercetător științific superior
dr. Galina Corman, cercetător științific superior
drd. Radu Dan, cercetător științific stagiar
mg. Ion Bălănici tehnician cat. I
Tatiana Lîsîi, tehnician cat. I
Tatiana Bulimaga, economist

 Grupul de cercetare în localitățile din sudul Republicii Moldova:

dr. Elena Postică, director de proiect;
conf. univ., dr. Ion Ghelețchi, cercetător științific superior;
drd. Ludmila Chiciuc, cercetător științific;
Vera Stăvilă, cercetător științific;
Lilia Crudu, cercetător științific;
drd. Gheorghe Bagrin, cercetător științific stagiar;
drd. Veronica Brancovici, cercetător științific stagiar.

 

 

 

 

 * Institutul „ProMemoria” continuă să colecteze memoriile, mărturiile victimelor regimului totalitar-comunist în cadrul programului de stat Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953, desfășurat în cooperare cu Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și invită pe cei interesați să se adreseze la tel. 022 594061 sau pe adresa de e-mail: inis@promemoria.md sau inis.promemoria@gmail.com .